Befaring og presentasjon av romplan i Gryllefjord

- I forrige hadde vi nytt møte med involverte parter i planleggingen av ny Gryllefjord skole, med befaring på tomteområdet og presentasjon av romplan, forteller Kato Fredriksen, prosjektleder.

- Vi har foretatt innmålinger på tomteområdet, for å se på mulig plassering av den nye skolen, sier Kato Fredriksen, prosjektleder for ny Gryllefjord skole.

Tomteområdet betegnes som uhyre utfordrende og krevende.

Romplan for ny skole, svømmehall og gymsal

Opparbeidelse av området planlegges å starte opp i løpet av høsten 2023.

Samtidig pågår arbeidet med skisse og forprosjekt til selve skolebygningen.

På møtet med representanter fra skolen, lokale interessenter, styringsgruppen i prosjektet og Sena kommune.

På møtet 30. mai i Gryllefjord presenterte arkitekt fra Asplan Viak AS, Erik Kauffman, romplan og utkast til skisseforslag for ny skole med tilhørende svømmehall og gymsal.

Erik Kauffman, arkitekt fra Asplan Viak, i prosjektet Ny Gryllefjord skole.

I prosjektet vil kommunale funksjoner som bibliotek, fysioterapi og kontorer, innlemmes som en egen del av skolen.

Forprosjekt for ny Gryllefjord skole presenteres i løpet av november 2023.

Om prosjektet Ny Gryllefjord skole - Senja kommune