Borgerlig vielse

Ønsker du å gifte deg borgerlig, det vil si i en livssynsnøytral seremoni, er det kommunen som kan gjøre det for deg.

Hvem kan vies av kommunen

Vielse koster ingenting når det gjøres på kommunens rådhus i tilpassede lokaler i kulturhuset på Finnsnes, mandag til fredag innenfor vanlig åpningstid. 

Ønsker dere seremonien et annet sted og til andre tider er det mulig, men da kan det koste ekstra for å dekke arbeidstid og reise. 

Seremonien kan skje på norsk eller engelsk. Er andre språk aktuelt, må brudeparet selv skaffe kvalifisert tolk. 

Hvordan søke

Om dere har tatt beslutningen om å gifte dere, gratulerer! 

For å kunne legge best mulig til rette for en fin seremoni, ønsker Senja kommune at planlagte vielser meldes til oss så tidlig som mulig.

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke at dere oppfyller krav til å inngå ekteskap:

 1. Om dere oppfyller kravene, vil Folkeregisteret - som er en del av Skatteetaten - sende en prøvingsattest. Den er gyldig i fire måneder.
 2. Fyll ut skjemaet «Kommunal vigsel - registrering», hvor du beskriver tid og sted, om du ønsker kommunale vitner, språk, om ringer skal settes på under seremonien, pynting, kunstnerisk innslag, forventet antall til stede under seremonien, hvem av de oppnevnte vigslerne dere ønsker skal vie dere eller andre forhold.
 3. Prøvingsattesten og en søknad om borgerlig vigsel, må sendes til kommunen i god tid i forkant; Under punktet vedlegg finner du informasjon om prøvingsattest, som bør følge registreringen. Den må lastes opp. Om du skulle glemme å gjøre det når du registrerer for vielse,  må du ta kontakt med Skatteetaten for å få prøvingsattesten tilsendt manuelt i etterkant.
 4. Alle papirer som ettersendes, sendes til post@senja.kommune.no.  Merk: Alle dokumenter relatert til vielsen, er unntatt offentlighet.

Hvem kan vie ekteparet 

Ordfører Geir-Inge Sivertsen og varaordfører Marit Stubberud Hanssen er vigslere i Senja kommune, iht. ekteskapslovens paragraf 12, b). 

I tillegg er følgende valgt av kommunestyret, til å vie par i borgerlig vielse: 

 • Folkevalgt Daniel Jensen
 • Folkevalgt Line Miriam Haugan
 • Folkevalgt August Sebulonsen
 • Folkevalgt Kathrine Boel Gregussen
 • Ansatt i Senja kommune, Marthe Lajord Frøseth
 • Folkevalgt Beate Seljenes
 • Folkevalgt Tom-Rune Eliseussen
 • Folkevalgt Gunn Knörr

Kontaktperson

Har du spørsmål eller trenger ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med Kari H. Slaattelid på mobil 480 64 527

Hun er kommunikasjonssjef i Senja kommune, og har vervet som vielseskoordinator.

Nyttige informasjonslenker