Dagtilbud for personer med demenssykdom

Dagtilbudet for personer med demenssykdom er flyttet fra Finnsnes sykehjem (plan 4) til Senja Frivilligsentral, like ved Finnsnes bo og aktivitetssenter.

Målet med tilbudet er å gi en meningsfull hverdag gjennom sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. Du eller dine pårørende må søke om tilbudet.

Åpningsdager og kontaktinformasjon

Åpningsdager er tirsdag, torsdag og fredag, med unntak av 3. fredag i måneden.