KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Detaljregulering Skrolsvik havn Sør - PLAN ID: 1927201908

Detaljregulering Skrolsvik havn Sør - PLAN ID: 1927201908

Utvalg for plan, næring og drift i Tranøy kommune har i møte 13.12.19 fattet vedtak i sak 89/19.

Forslag til detaljregulering for Skrolsvik havn sør med planbeskrivelse og planbestemmelser datert 18.11.19, ikke datert plankart og ROS analyse datert 14.11.19 (Plan ID: Detaljregulering Skrolsvik Havn sør-2019-008) legges med dette ut til offentlig ettersyn og planforslaget sendes til høringsinstansene.

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser til offentlig ettersyn merkes med «plannavn» og sendes til: post@senja.kommune.no eller Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 10. mars 2020

Les dokumentet her: