Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms

Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms på Finnsnes tilbyr spesialisthelsetjenester, og er et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og Senja kommune.

Åpningstider

Tilstander som krever spesialisert behandling, gis av spesialisthelsetjenesten på Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms (DMS).

De ulike spesialisthelsetjenestene har ulike åpningstider og eller visittider.

 • Finnsnes legekontor har åpent kl. 08.00-15.30
 • Røntgen har åpent kl.. 09.00-15.00.
 • De ulike spesialisthelsetjeneste har sine åpningstider når de er tilstede på poliklinikken. Ta kontakt direkte med den enkelte avdeling, for å avklare. Henvisning får du fra fastlegen din eller sykehuset.

Om oss

På Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms (DMS) gis det tilbud om flere spesialisthelsetjenester til innbyggere i Senja kommune og flere nabokommuner.

 • Det innebærer svangerskapsoppfølging, fødsel og barsel, samt diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med akutte, alvorlige og kroniske sykdommer og helseplager.
 • Tilbudet er et samarbeid mellom Senja kommune, Universitetssykehuset Nord-Norge og privatpraktiserende spesialister.

Vi tilbyr følgende spesialisthelsetjenester

Laboratorium

Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms

For hjemmeboende innbyggere er tjenester fra laboratorium (blodprøver, etc.) organisert via pasientens fastlegekontor.

Alle Pasienter som er innlagt og har institusjonsplass på Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms, får tjenester fra laboratorium via sin avdeling og felles laboratorium-tjeneste på Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms. 

 • Laboratorium er åpen kl. 08.30-15.00 mandag-fredag.
 • Prøver som skal sendes til UNN, må tas innen kl.15.00 mandag-torsdag, og innen kl.14.00 fredag. 

Senjalegen Silsand 

 • Laboratorium er åpen kl. 08.30-15.00 mandag-fredag.
 • Prøver som skal sendes til UNN, må tas innen kl. 14.00 mandag-torsdag, og innen kl. 13.00 fredag. 

Utekontor

Laboratorium

 • Stonglandseidet: Åpen mandag og torsdag kl. 08.30-14.00. Sendeprøver må være tatt innen kl. 12.30.
 • Sifjord: Åpen onsdag kl. 09.30-13.30. Sendeprøver må være tatt innen kl. 13.00.
 • Gryllefjord: Åpen mandag og torsdag kl. 09.30-13.30. Sendeprøver må tas innen kl. 13.00.
 • Skaland: Åpen onsdag og fredag kl. 08.30-14.00. Sendeprøver må tas innen kl. 12.30.

På dager der det ikke kjører lege eller hjelpepersonell fra Silsand og ut til Skaland, vil det ikke være mulig å få tatt prøver som skal sendes til UNN. Dette pga. av manglende postgang. Prøvene må derfor postes på Coop Silsand.  

Hvor holder vi til

Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms, Helsesenterveien 30-32, Finnsnes.