KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Eiendomsskatt 2021 – offentlig ettersyn

Eiendomsskatt 2021 – offentlig ettersyn

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Senja kommune ut til offentlig ettersyn i perioden 1. mars til 1. mai.

Senja kommune legger med dette ut skattelister for 2021 til offentlig ettersyn. Se dokumentene under.

Eiendomsskatteliste 2021 – utskrevet eiendomsskatt (PDF, 3 MB)

Eiendomsskatteliste 2021 – fritatt for eiendomsskatt (PDF, 568 kB)

(Etter vedtak i kommunestyret sak 50/2021 den 11.03.2021 er listene oppdatert).

I tillegg til kommunens nettsider legges eiendomsskattelistene ut på følgende steder:

  • Rådhuset Finnsnes
  • Kommunehuset Skaland
  • Kommunehuset Gryllefjord
  • Kommunehuset Vangsvik

Klage må sendes skriftlig og innen fristen satt til 11. april 2021.

Klagen sendes på e-post til: post@senja.kommune.no eller som brev til adressen: Senja kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes.

Endring i gårds- og bruksnumre i Senja kommune

Vi minner om at mange eiendommer i kommunen har fått nytt gårdsnummer i forbindelse med kommunesammenslåingen.

  • Gårdsnummer i tidligere Lenvik er ikke endret
  • Gårdsnummer i tidligere Tranøy er gitt et tillegg på 200 for hvert gårdsnummer (201 -)
  • Gårdsnummer i tidligere Berg er gitt et tillegg på 300 for hvert gårdsnummer (301 -)
  • Gårdsnummer i tidligere Torsken er gitt et tillegg på 400 for hvert gårdsnummer (401 -)

For eksempel har Gnr. 2/bnr. 4 i Torsken nå gnr. 402/bnr. 4.