Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien i lenkene under:

Registrering til vaksine  Informasjon om vaksine  Bestill time til test  Informasjon  Siste nytt

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

I Senja kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med. 

Kommunestyret i Senja har med hjemmel i Eiendomsskatteloven vedtatt eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatteloven finner du på Lovdata.no, i lenken under.  

I den årlige budsjettbehandlingen bestemmer kommunestyret hvilke satser som skal gjelde for eiendomsskatten året etter. 

Lovdata.no - Eiendomsskatteloven

Gjeldende eiendomsskatteliste 

Senja kommunes eiendomsskattelister legges årlig ut rundt 1. mars. Trykk på denne lenken for å se skattelistene for 2021.  

Spørsmål og svar om eiendomsskatt

Eiendomsskatten kreves inn på samme faktura som andre kommunale gebyrer fra Senja kommune. I menyen under finner du svar på ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt. 

Kontakt 

Husk at eventuell klage må sendes innen 6 uker etter at eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn. Eiendomsskattelister legges normalt ut 1. mars i Senja kommune.