Eiendomsskatt

I Senja kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.

Senja kommune har hatt eiendomsskatt siden etableringen i 2020.

Første tre år i overgangsfase og harmonisering med retningslinjer fra gamle kommuner, til ny taksering ble gjeldende i 2023.

Senja kommune gjennomførte ny allmenn taksering i 2022. Alle eiendommer i kommunen ble da takserte på nytt.

De nye takstene dannet grunnlag for utregning av eiendomsskatt for 2023. Les mer om taksering av eiendommer.

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med. 

Kommunestyret i Senja har med hjemmel i Eiendomsskatteloven vedtatt eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatteloven finner du på Lovdata.no.  

I den årlige budsjettbehandlingen bestemmer kommunestyret hvilke satser som skal gjelde for eiendomsskatten året etter. 

Retningslinjer for taksering av fast eiendom

Sakkyndig nemnd har utarbeidet retningslinjer for taksering av fast eiendom gjeldende for eiendomsskatt i Senja kommune (PDF, 2 MB). Retningslinjene ble vedtatt av sakkyndig nemnd 31.01.2024.

Gjeldende eiendomsskatteliste 

Senja kommunes eiendomsskattelister legges årlig ut rundt 1. mars.

Spørsmål og svar om eiendomsskatt

Eiendomsskatten kreves inn på samme faktura som andre kommunale gebyrer fra Senja kommune. 

I menyen under finner du svar på ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt. 

Kontakt 

Husk at eventuell klage må sendes innen 6 uker etter at eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn. Eiendomsskattelister legges normalt ut 1. mars i Senja kommune.