Eiendomsskatt

I Senja kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.

Senja kommune gjennomførte ny allmenn taksering i 2022. Alle eiendommer i kommunen ble da takserte på nytt. De nye takstene vil danne grunnlag for utregning av eiendomsskatt for 2023.

Les mer om taksering av eiendommer - Senja kommune

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med. 

Kommunestyret i Senja har med hjemmel i Eiendomsskatteloven vedtatt eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatteloven finner du på Lovdata.no, i lenken under.  

I den årlige budsjettbehandlingen bestemmer kommunestyret hvilke satser som skal gjelde for eiendomsskatten året etter. 

Eiendomsskatteloven - lovdata.no

Retningslinjer for taksering av fast eiendom

Sakkyndig nemnd har utarbeidet retningslinjer for taksering av fast eiendom gjeldende for eiendomsskatt i Senja kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 09.02.2023.

Retningslinjer for taksering av fast eiendom - Senja kommune (PDF, 2 MB)

Gjeldende eiendomsskatteliste 

Senja kommunes eiendomsskattelister legges årlig ut rundt 1. mars.

Se skatteliste 2023 Offentlig ettersyn - Senja kommune (PDF, 3 MB)

Se skatteliste fritak 2023 Offentlig ettersyn - Senja kommune (PDF, 226 kB)

Spørsmål og svar om eiendomsskatt

Eiendomsskatten kreves inn på samme faktura som andre kommunale gebyrer fra Senja kommune. 

I menyen under finner du svar på ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt. 

Kontakt 

Husk at eventuell klage må sendes innen 6 uker etter at eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn. Eiendomsskattelister legges normalt ut 1. mars i Senja kommune.