Eiendomsskatt 2023 - Offentlig ettersyn

Eiendomsskattelistene for Senja kommune legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1. mars til 1. juni 2023. 

Kommunestyret i Senja har med hjemmel i Eiendomsskatteloven vedtatt eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatteloven finner du på Lovdata.no, i lenken under.  

Se skatteliste 2023 til offentlig ettersyn - Senja kommune (PDF, 3 MB)

Se skatteliste fritak 2023 til offentlig ettersyn - Senja kommune (PDF, 226 kB)

Eiendomsskatt er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med. 

I den årlige budsjettbehandlingen bestemmer kommunestyret hvilke satser som skal gjelde for eiendomsskatten året etter. 

Mer informasjon og svar på spørsmål om eiendomsskatt - Senja kommune