Elbil-lader åpnet i Olderhamna på Finnsnes

Senja kommune har gleden av å kunne informere om at den ene av de to elbil-laderne i Olderhamna på Finnsnes nå er operativ og klar for bruk.

Ishavskraft står bak etablering av ladere. Vi vil samtidig benytte sjansen til å beklage de forsinkelsene som har vært rundt åpning av lader og de negative konsekvenser det har gitt for innbyggere og besøkende i kommunen. Som en kompensasjon for forsinkelsene vil Ishavskraft levere gratis lading ut februar 2023, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.

Pr. i dag er én av de to laderne i full drift. Den andre laderen vil bli satt i drift om kort tid etter bytte av del. Lader har en kapasitet på 150 kWh med to uttak. Om flere biler er tilknyttet samtidig, vil kapasitet reduseres noe. 

Vi ønsker alle brukere hjertelig velkommen til å bruke ladere!