En god tone i huset

En god tone i huset

Vi ønsker å ansette flere sykepleiere og helsefagarbeidere på sykehjemmene våre. I tillegg har vi behov for ferievikarer. Forleden besøkte vi Finnsnes sykehjem og tok en prat med ansatte og pasienter. Hvordan er det å jobbe og bo her?

De ansatte på Finnsnes sykehjem representerer noe av gullet vårt i helse og omsorg i kommunen, ifølge pasientene vi fikk anledning til å prate med.

- Det er en så god tone i huset,, sier en av pasientene på plan 3, somatisk avdeling.

Sykepleiere er attraktive

Norge mangler rundt 7 000 fagutdannede sykepleiere i arbeid, i tillegg til nok tilfang av helsefagarbeidere.

Helse- og omsorgsarbeidere er med andre ord attraktive i jobbmarkedet, og spesielt sykepleiere.

Årsaken synes å være at færre utdanner seg innen faget, kombinert med at flere av de sykepleierne landet allerede har går inn i andre type jobber enn i helse og omsorg.

Finnsnes sykehjem har rundt 84 årsverk, som utgjør rundt 130 ansatte i tillegg til vikarer.

Fra venstre, Renate Leiknes, sykepleier og Sonja Rose Brattli, avdelingsleder ved Finnsnes sykehjem. Alle foto og video: Kari H. Slaattelid/Senja kommune.  

Sonja Rose Brattli forteller at de nå har ledige stillinger som sykepleier og ferievikarer.

Mange faglige utfordringer

Hun ønsker seg med andre ord flere kolleger. Og kanskje er du en aktuell kandidat?

- I tillegg til at vi har et godt arbeidsmiljø, er det mye fag og spennende utfordringer for en sykepleier på et sykehjem - både somatisk og psykiatrisk, poengterer Sonja Rose Brattli.

En arbeidsdag består blant annet av å planlegge dagen, løse faglige utfordringer og etiske dilemmaer og ikke minst ha god dialog med pårørende. 

- Vi er også et viktig talerør for pasientene og avklarer hva som er til beste for dem, legger Renate Leiknes til. 

Se video fra Finnsnes sykehjem

Ledige sykepleierstillinger - Finnsnes sykehjem

Ledig stilling som avdelingsleder - Skaland sykehjem og hjemmetjenester