KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Ferietid i friluft - regler og råd for bruk av friluftsområder

Ferietid i friluft - regler og råd for bruk av friluftsområder

Det er ferie, og mange innbyggere og tilreisende tar i bruk Senjas flotte friluftsområder. Vi håper alle som vil bruke områdene, gjør det på en hensynsfull og varsom måte. Her kan du lese råd og regler for bruk av friluftsområder.  

I ferietiden er det mye sårbart dyreliv og beitedyr som sau, rein og kyr som påvirkes av vår ferdsel i naturen. Senja kommune oppfordrer derfor til å benytte kommunens og reiselivets tilrettelagte fasiliteter.

Når du bruker friluftsområdene bør det skje på en varsom måte, og vi har derfor samlet regler og gode råd for turer. 

Husk båndtvang

Om du har hund, husk båndtvangen! Vi har mye sårbart dyreliv og mange beitedyr i marka.  Senja kommune har ingen egen forskrift for båndtvang, men følger nasjonale regler.  Det vil si at hund må holdes i bånd i perioden 1. april–20. august.  Båndtvang gjelder også på øyer og holmer hvor det ofte hekker sjøfugl.

For å lese mer om båndtvang, se lenkene under: 

Lovdata - båndtvang

Miljødirektoratet - gå med løs hund

Ta hensyn til hekkende fugl

Vi har mange verneområder i Senja, noen av de er opprettet med spesiell hensyn for hekkende fugl.  Derfor er det enkelte øyer eller deler av øyer som det er forbud mot å gå i land mellom 1 mai og 31 juni. 

Sjekk derfor før du går i land, og følg eventuell skilting. Du kan lære mer om verneområdene i Troms på fylkesmannens nettsider under:

Fylkesmannen - verneområder

Camping og telt

Vi har mange fine campingplasser på Senja. Om du ønsker å campe utenom de faste plassene så husk at det skal  skje hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. På miljødirektoratets nettsider kan du lese om hva allmennretten tillater for telting. 

Miljødirektoratet - telte

Har du bobil eller campingvogn, husk at allemannsretten ikke omfatter ferdsel med motorkjøretøy i utmark. Du kan derfor ikke kjøre utenfor vei eller parkeringsplasser. Ikke slå deg ned nær boliger, foran kirker eller andre steder hvor du kan være til sjenanse eller forhindre den trafikken plassen egentlig er beregnet for.

Det er ikke lov å tømme bobil-toaletter eller kjemikalietoaletter i naturen. Mange campingplasser har fasiliteter for dette og i tillegg kan du finne tømmestasjoner for bobiltoaletter i lenken under: 

Bobilplassen.no - tømmestasjoner

Toalett-vaner på tur

Det finnes gode råd for toalett-besøk ute i naturen. Friluftsorganisasjoner oppfordrer til å gjøre toalettbesøk sporløs. Det kan du lese mer om i artikklen under. Friluftsmagasinet UTE har også mange tips og råd. 

Norsk friluftsliv - toalettbesøk

 UTE - tips til do-besøk i naturen 

Tenne bål

Sommeren betyr også bålforbud for å forhindre skog- og lyngbrann. Det er likevel fullt mulig å tenne et bål på tilrettelagte plasser, eller ved bruk av sunn fornuft og forsiktighet der bål ikke åpenbart kan medføre brann. Du kan lese mer om bålforbudet på Miljødirektoratet og Norsk friluftslivs nettsider i lenkene under: 

Miljødirektoratet - bål 

Norsk friluftsliv - bålforbud

 

God tur!