Fødestua

Fødestua på Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms, er et tilbud til alle gravide i Senja kommune i tillegg til kommunene Målselv, Bardu, Salangen, Sørreisa og Dyrøy. Også førstegangsfødende får føde her.

Om tjenesten

Avdelingen er døgnbemannet med jordmor på vakt, og vi har lav terskel for alle henvendelser.

  • Fødselshjelp
  • Barsel-tilbud
  • Svangerskapsomsorg
  • Jordmortjeneste
  • Tilbud om å ledsage gravide, fødende, barselkvinner eller nyfødte ved behov for overflytting til sykehus

Praktisk tilrettelegging

Vi ønsker gjerne at du alltid ringer på forhånd før du kommer inn, på telefon 77 87 14 90.

Alle gravide er velkommen til å bestille time til omvisning og orientering om fødestua sitt tilbud.

  • Svangerskapskontroller og fødselshjelp koster ikke noe.
  • Overnatting med måltider for far eller annen pårørende koster 350 kroner per person per døgn.

Kontaktinformasjon

  • Kontakt oss på telefon 77 87 14 90.
  • Telefon direkte til fagleder: 77 87 14 90.
  • Adresse: Helsesenterveien 30-32, Finnsnes

Nyttige lenker