Folkemøter om kommunedelplaner for land- og sjøområdene

Folkemøter om kommunedelplaner for land- og sjøområdene

Senja kommune har startet på planprosessen for kommunedelplan sjø- og landområdene. Vi ønsker å engasjere alle innbyggere i kommunen, sier ordfører Tom-Rune Eliseussen, og inviterer til folkemøter og medvirkning til utarbeidelsen av kommuneplanen.

Arbeidet med kommunedelplanen er i startfasen, og nå er det svært viktig at vi få høre dine innspill og merknader. Frist for innspill er 1. juli.

Kommunen er spesielt interessert i innspill fra deg, når det gjelder verdier som bør ivaretas i ditt lokalområde. For eksempel områder som brukes lokalt i friluftslivssammenheng, områder som gir spesiell naturopplevelse, kulturhistorisk viktige områder, ønsket tilrettelegging for bolig- og næringsutvikling, m.fl.

Invitasjon til folkemøte

Ordfører Tom-Rune Eliseussen inviterer til folkemøter og medvirkning til utarbeidelsen av kommuneplanen.

Alle folkemøter er planlagt i mai og juni kl. 1800-2000. Datoer og steder er som følger:

  • 18.05.22 Rossfjord, samfunnshus Vonheim
  • 19.05.22 Medby skole
  • 24.05.22 Gryllefjord, Løven kulturhus
  • 31.05.22 Rødsand samfunnshus
  • 01.06.22 Kårvik skole
  • 02.06.22 Natur- og kultursenter Sážža
  • 09.06.22 Senjahopen skole
  • 13.06.22 Skaland, samfunnshuset Breidablikk
  • 14.06.22 Botnhamn samfunnshus
  • 22.06.22 Gibostad skole

Frist for skriftlige innspill

Frist for å komme med skriftlige innspill til endret arealbruk, er forlenget til den 1. juli 2022.

Innspillene merkes med «Innspill til arealbruk KPA Senja kommune» og sendes til post@senja.kommune.no