Fontenehuset er psykt viktig

Fontenehuset er psykt viktig

- Det krever mye mot for å tørre å si ifra. Du skal ikke vær redd for å oppsøke hjelp når livet er tøft, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune. Fontenehuset betyr masse for mange. I dag ble det endelig mulighet for offentlig å innvie huset.

Fontenehuset er et lavterskel abeidsfellesskap for alle som sliter psykisk.

Ordføreren gratulerte alle med dagen, i et fullsatt auditorium i Fontenehuset Senja – det 20. i rekken i Norge. Han uttrykte stor takknemlighet og beundring for den jobben både de som bruker huset, frivillige og ansatte i Fontenehuset gjør.

Trenger ikke henvisning eller vedtak

- Fontenehuset er veldig, veldig viktig for Finnsnes, Senja kommune og Midt-Troms, og bidrar med varme, medmenneskelighet og gir folk verdighet, fastslår Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.

Det er ikke sykt – det er helt normalt. Det er psykt normalt. Dette er ikke uvanlig, men vi snakker for lite om det.

Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune

Alle som trenger det, får en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, sier ordføreren. 

Her trengs verken henvisning eller vedtak.

Alt arbeid er frivillig og gir medlemmene mulighet til vekst og utvikling i eget tempo med støtte fra fellesskapet.

Ordføreren klipper snora og Fontenehuset er offisielt åpnet. Alle foto Kari H. Slaattelid/Senja kommune.

- En jeg kjente, David, snakket så varmt om Fontenehuset, så jeg motet meg opp, tok bussen og kom, sier Lill-Eva, medlem i Fontenehuset. Jeg følte meg så velkommen fra dag én, har funnet mange gode venner og får ta del i et fellesskap. Hun bor i ei lita bygd og har følt seg ensom.

Ensom er jeg ikke lenger, smiler Lill-Eva. Jeg fikk vite om alt jeg kunne være med på, og gleder meg til å komme hit.

Bidrar til inkludering og deltakelse

Fontenehuset har i dag 62 medlemmer. Målet er å komme opp i 100 medlemmer i år.

- Det at fontenehuset betyr så mye for så mange er utrolig fint, sier Anders Berntsen, daglig leder for Fontenehuset Senja. Det er genuint viktig å ha en plass å høre til og møte folk som ser deg.

Fontenehuset er psykt viktig, repliserer han, etter ordførerens åpningstale.

Gjennom tilbudet får mennesker bedre selvtillit og ikke minst motivasjon til å gjenoppta egen omsorg og deltagelse i arbeid. Det bidrar igjen til inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet.

Helsedirektoratet og Senja kommune har bevilget midler for å etablere og drive Fontenehuset.

Arbeidet med å etablere tilbudet i Senja kommune startet i fjor, og er nå offisielt åpnet. Fontenehuset Senja er ett av 22 Fontenehus i Norge.

Anders Berntsen, daglig leder for Fontenehuset Senja, får overrekt blomster fra ordføreren i Senja, Tom-Rune Eliseussen, før snora klippes.

- Her er det rom og plass til alle, uansett utfordring. Jeg har som mål å komme tilbake til arbeidslivet, sier Silje, medlem av Fontenehuset.

Hun holdt en tale, og fortalte gjennom et selvlaget dikt hvordan angst og frykt føles. Frykten er kanskje deg selv, sier hun.
Fra høyre, Beate Seljenes, styreleder for Fontenehuset Senja, strålte på åpningen, sammen med ordføreren i Senja kommune. Frivillighet og samarbeid er nøkkelen til Fontenehusenes suksess, og vil alltid være åpent for alle.

- Jeg vil gjerne understreke betydningen av den ressursen Fontenehuset, brukere, frivillige og ansatte er, for en fortsatt god og positiv utvikling av samfunnet vårt, poengterer ordføreren.

Som politikere skal vi fortsatt gjøre det vi kan for å tilrettelegge for gode helse- og omsorgstilbud i Senja kommune, og for at det skal være trygt og trivelig å bo og leve i kommunen vår, sier Tom-Rune Eliseussen.

Mange møtte opp på den offisielle åpningen av Fontenehuset Senja.

Mer info om Fontenehuset Senja - Skolegata 4, bak Kvistadsenteret på Finnsnes

Noen glimt fra innsiden