Fornying av salgs- og/eller serverings- og skjenkebevilling

Har du salgs- og/eller serverings- og skjenkebevilling, må du huske å søke om å fornye bevillingen senest innen 20. april. Vi minner også på at du må sende inn omsetningsoppgave for 2023 innen 1. juni. Her finner du søknadsskjema.

Når må du ha bevilling

Når du skal starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om serverings- og skjenkebevilling. 

Har du bevilling for servering fra før, må du søke om skjenkebevilling i tillegg for å kunne servere alkohol. Overtar du et serveringssted, må du også søke om egen bevilling. Her finner du mer informasjon om serverings- og skjenkebevilling.

Viktige lenker for fornying av bevilling