Koronavirus

Myndighetene har innført strenge nasjonale tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. På kommunens nettsider og Facebook-sider kan du holde deg oppdatert.

Alt om koronaviruset i Senja kommune

Information in English about Covid-19

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

 Frivillige lag og organisasjoner kan fra 19. mai søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Tilsammen skal det fordeles 1,685 milliard kroner i momskompensasjon

Start søknadsprosessen nå

Ordningen for momskompensasjon skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Alle som søker må også være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen finner du lenken til Lotteritilsynets nettside under: 

Lotteritilsynet - momskompensasjon