Geriatrisk poliklinikk UNN Finnsnes

Tjenesten er lokalisert ved Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms og er en spesialisthelsetjeneste for eldre mennesker med sammensatte geriatriske problemstillinger.

Om tjenesten

  • Pasientgrupper med behov for utredning på spesialisthelsetjenestenivå. Henvisning skjer gjennom fastlege eller sykehus. 
  • Poliklinikken utreder pasienter med kognitiv svikt, uavklart funksjonssvikt og foretar medikasjonsendringer. 
  • I tillegg til pasientbehandling driver vi også undervisning, veiledning og rådgiving til kommunehelsetjenesten.

Kontaktinformasjon

  • Poliklinikk telefon 77 87 14 52
  • Sekretær 77 87 14 68
  • Adresse: Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms, inngang B, Helsesenterveien 30-32, 9300 Finnsnes.