Gladnyhet for Husøy havn og Senja

Kystverket mottok 19. mai en bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet, der de ber Kystverket om å gå i gang med å utrede mulig utdyping av Husøy havn.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeidet med ferdigprosjektering skal igangsettes og videreføres, parallelt med at Kystverket svarer ut bestillingen til Nærings- og fiskeridepartementet innen 1. august i år.

Her fra Husøy havn. Alle foto Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

Det gis ingen lovnader om midler til gjennomføring av prosjektet eller tidspunkt for oppstart, men bestillingen er et stort steg mot å få bedre dybde i havnen.

Takker alle som har bidratt

Departementet viser til det arbeidet Senja kommune har gjort så langt, og med en oppfordring til å etablere dialog med kommunen rundt videre prosess – som da skal skje i statlig regi.

- Vi er svært godt fornøyde med at denne prosessen nå er i gang, sier en meget glad ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen.

Her fra et pressemøte i januar 2022. Fv. Rita Karlsen, Br. Karlsen, Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune og Karin Eriksen, fylkesråd for plan, næring og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Utdyping av Husøy havn har vi jobbet hardt med i en årrekke – både politisk og administrativt – og mange har bidratt til å belyse utfordringene.

Spesielt vil jeg takke Troms og Finnmark fylkeskommune med Fylkesrådet, som har vært en viktig medspiller de senere år, sier han.

Ordføreren berømmer også Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran, som har sett alvoret og har initiert departementets bestilling.

Unngå unødig opphold i prosessen

Bestillingen fra Nærings- og fiskeridepartementet har høy prioritet, og Kystverket har allerede startet prosessen med å frigjøre ressurser til prosjektledelse for dette prosjektet

– Kystverket har mottatt bestillingen om å prosjektere ferdig Husøy havn, sier Jostein Moe, avdelingsleder i Kystverkets utbyggingsavdeling.

Gode havner og en sikker og effektiv sjøvei er viktig for økonomisk vekst og regional utvikling, og vi jobber nå med å sette sammen en prosjektorganisasjon, sier han.

- Vi har opprettet dialog med Senja kommune for å starte prosessen med å ta over prosjektet som de har jobbet med frem til nå, og ser frem til et godt samarbeid, sier Jostein Moe.

Kystverket har merket seg Senja kommunes iherdige, langvarige og tunge profilering av dette prosjektet, og ser frem til å begynne arbeidet med prosjektet.

Husøy havn.

Dersom Kystverket vurderer at det foreligger mangler i underlagsmaterialet, ber Nærings- og fiskeridepartementet om at de igangsetter arbeid for å få prosjektet, med nødvendige tillatelser, klart for anbudsutlysning.

Det skal ikke være unødig opphold i arbeidet med ferdigstillelse av anbudsgrunnlaget.

Bestillingen fra departementet

Bestillingen til Nærings- og fiskeridepartementet innen 1. august, er:

  1. En vurdering av første mulige tidspunkt for oppstart av prosjektet, eventuelt med en redegjørelse over gjenstående arbeider som må på plass før en anbudsutlysning.
  2. Et kostnadsanslag for prosjektet, med redegjørelse for kvalitetsnivå og usikkerheter i anslag.
  3. En vurdering av muligheter for og konsekvenser av finansiering av prosjektet innenfor Kystverkets gjeldende budsjettrammer.