Har du MS?

Her finner du nyttige digitale verktøy knyttet til multippel sklerose, og som kan hjelpe både deg som har sykdommen og pårørende.

Illustratør: Andreas Sunde

Hva er multippel sklerose (MS)

Multippel Sklerose (MS) er en nevrologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg). Nervetråder fra nervecellene i sentralnervesystemet er kledd i en isolasjonskappe (myelinskjede), som gjør at signalene kan ledes raskt mellom sentralnervesystemet og resten av kroppen.

Sykdommen begynner oftest med føleforstyrrelser i en arm eller et ben, eller nedsatt kraft i ett eller begge ben, sjeldnere i en arm. Omkring 20 % av pasientene (dvs. 1 av 5 pasienter) starter med betennelse i synsnerven, noe som medfører nedsettelse av synet på det ene øyet.

De fleste som får MS er mellom 20 og 40 år, og det er flere kvinner enn menn som får sykdommen.

Hvordan leve best med sykdommen

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for multippel sklerose drifter e-læringsverktøyet  “MS - Hva nå?” og Norsk MS-veileder.

Det digitale kurset har som mål å gi ny-diagnostiserte og deres pårørende kunnskap om MS og tips, for å håndtere hverdagen på en god måte.

Varighet er rundt 45 minutter. Vær oppmerksom på at kurset inneholder video og sider med lyd.

Kurs om MS og hvordan leve best med sykdommen - ihelse.net

Norsk MS-veileder

Målgruppen for veilederen er primært pasienter og pårørende, men veilederen vil også være nyttig for helsepersonell. 

MS-veilederen inneholder kapitler som også kan være nyttig med tanke på andre langvarige sykdommer.