Heder og ære til Rigmor og Anita

Når Senja kommune velger å søke om tildeling av Medaljen for lang og tro tjeneste på vegne av en arbeidstaker, så betyr det langt mer enn en gave.

Fv. Rigmor Hansen, Geir-Inge Sivertsen og Anita Vestad.

Medaljen representerer en tradisjon med solide verdier, og er et varig bevis på innsatsen i mer enn 25 år og betydningen mottakeren har for arbeidsgiveren sin. 

Før påske stod Geir-Inge Sivertsen, ordfører i Senja kommune, for utdeling av Medaljen for lang og tro tjenesten med diplom, til Rigmor Hansen og Anita Vestad - begge i helse og omsorg og hovedtillitsvalgte i Fagforbundet.

Sammen med kolleger og ledere til stede, fikk de i tillegg gode ord, gavesjekk og blomster.

Vi gratulerer så mye, med velfortjent heder og ros!

Rigmor Hansen

Rigmor begynte ved Tranøy sykehjem og Furulund med midlertididig kontrakt i 1989, og fikk deretter sin første faste stilling i Omsorgstjenesten i tidligere Tranøy kommune.

Der jobbet hun også i PU-Tjenesten og Tranøy sykehjem.

Samtidig fungerte hun som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Tranøy kommune, og har senere vært hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Senja kommune.

I samme tilstelning med utdeling av Norges Vel Medalje, ble Rigmor takket av som pensjonist. 

Anita Vestad

Anita fikk sin første arbeidskontrakt i 1996 i «hjemmehjelp distrikt Finnsnes» i tidligere Lenvik kommune.

Fra 1996 og fram til 2002, var hun ansatt i hjemmetjenesten Sone Finnsnes. Siden 2003 jobbet Anita som omsorgsarbeider i full stilling, på Lenvik helsesenter, avdeling Solkroken.

Fra 2009 ble Anita valgt som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, og fikk permisjon og ble frikjøpt til vervet i full stilling. 

Hun har vært hovedtillitsvalgt for Fagforbundet først i tidligere Lenvik deretter i Senja kommune, og er det fortsatt. 

Helt tilbake til 1888

Medaljen produseres av det Norske Myntverket på Kongsberg, og med like stor presisjon som Nobels fredsprismedalje. Det er fortsatt mye håndverk i det ferdige produktet.

Medaljen har en historie som strekker seg helt tilbake til 1888, og er blant de eldste medaljene som fortsatt er i bruk i Norge.