Honnør til Senja Brann og redning

Honnør til Senja Brann og redning

- Vi er svært stolte av mannskapet vårt i Senja Brann og redning, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune. Den beredskapen som de representerer er avgjørende, og i tillegg gjør mannskapet en viktig forebyggende jobb.

Kommunalsjef for Samfunnsutvikling, Hege Vigstad, er som ordføreren særdeles godt fornøyd med den jobben som gjøres over hele året.

- Et godt eksempel på forebyggende tiltak som er svært populært og når fram til hele familien, er Åpen dag på Finnsnes brannstasjon, som i år arrangeres lørdag 24. september, legger hun til.

Fv. Arnstein Smevik, brannsjef og Hege Vigstad, kommunalsjef Samfunnsutvikling i Senja kommune. Alle foto: Kari H. Slaattelid.

- Senja Brann og redning har mange oppdrag gjennom året. Før sommerferien hadde de tre større utrykninger, til Refa og to bolighus på Finnsnes og Silsand, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.

Utrykningstiden var kort og innsatsen var glimrende.

- Mannskapet fortjener både gode ord og marsipankake, sier ordføreren. Dere gjør en fantastisk innsats med å trygge sikkerheten for innbyggerne våre.

Hver gang alarmen går og brannvesenet rykker ut er utrykningstiden en kritisk faktor, og den har gått ned, slår ordføreren fast. Det er viktig og veldig gledelig.

- Gjennomsnittlig innsatstid (utrykningstid) på alle oppdrag totalt, er 14 minutter, forteller Arnstein Smevik, brannsjef i Senja kommune.

Mannskap har utrykningskjøretøy hjemme ved vakt, noe som vi mener medvirker til å få ned innsatstiden. De kommer seg kjappere til brannstasjonen, uten forsinkelser av bilkø og lignende, forklarer brannsjefen. Tidsbruk er avgjørende. 

Brann og redning har ikke spesifiserte innsatskrav, med unntak av institusjoner/hoteller/bygninger som har mer enn 10 personer.

Da er kravet 10 minutter.

Fv. Kjetil Høeg, brannbefal, overordnet vakt/vakthavende brannsjef, Jan-Åge Liknes, brannmester/utrykningsleder og teknisk ansvarlig, Erik Jensen, overbrannmester/leder beredskap, Christian Andreassen, brannmester-utrykningsleder/fungerende leder beredskap, Arnstein Smevik, brannsjef, Tom-Rune Eliseussen, ordfører og Hege Vigstad, kommunalsjef Samfunnsutvikling.

Det er sannsynlig at kravene til ressursinnsats vil øke med årene. Dette fordi myndighetene og samfunnet stiller andre og sterkere krav til brannvesenet, forteller brannsjefen.

Mange typer oppdrag

Senja Brann og redning har innledet samarbeid med Målselv og Balsfjord, gjennom brannsjef og forebyggende oppgaver. Som en konsekvens av dette har det overordnede vaktansvaret utvidet seg. Vakthavende brannsjef dekker i dag Senja, Målselv og Balsfjord. 

Så langt i år har Senja Brann og redning hatt 173 oppdrag. Oppdragsmengden for 2021 var 247 loggførte oppdrag. Finnsnes Brannstasjon har alene pr. dags dato loggført følgende oppdrag:

  • Trussel om selvdrap – 7
  • Helseoppdrag – 31
  • Brann i kjøretøy – 5
  • Brann i bygning – 5
  • Brann annet (søppel, skorstein, komfyr, etc.) – 8
  • ABA (Automatiske brannalarmer) – 51
  • Trafikkulykker – 5

I tillegg kommer det andre oppdrag som naturhendelser, RVR (Restverdiredning) , forurensning, bistand politi, avbrutte utrykning, etc.

Vektlegger utdanning

Øvelse- og utdanning av mannskaper og styrking av stasjoner i Senja Brann og redning blir viktigere framover. Ansatte stiller økte krav om muligheter til medinnflytelse og til læring/utvikling i yrket, og ordføreren har blant annet hatt møter med tillitsvalgte.

I juni 2021 vedtok kommunestyret å bevilge 650 000 kr til utdanning som deltidsbrannkonstabel.

- I regi av Norges brannskole utdannet Senja Brann og redning 21 deltidsbrannkonstabler i vinter, med påfølgende eksamensøvelse, forteller Arnstein Smevik, brannmester i Senja Brann og redning. 

Fra januar 2023 har vi oppstart på deltidsutdanning av utrykningsledere, og høsten 2023 starter vi opp ny brannkonstabelutdanning, sier han.

Presentasjon av status Senja Brann og redning - Senja kommune (PDF, 2 MB)