KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Høring av navneforslag - Medby hyttefelt og Stordalen hytteområde

Høring av navneforslag - Medby hyttefelt og Stordalen hytteområde

Med bakgrunn i Forskrift om eiendomsregistrering (Matrikkelforskriften) kapitell 12, §§ 49-59 skal Senja kommune tildele offisielle adresser til bygninger/eiendommer som mangler dette. Første steg mot en offisiell adresse er innsamling av forslag til navn på¨vegadresseparseller og adresseområder. 

Lag, foreninger og privatpersoner inviteres med dette til å sende inn navneforslag på vegen gjennom det regulerte hyttefeltet på Medby gnr/bnr 431/141, og hytteområdet i Stordalen/Dalen ovenfor Bjorvika i Mefjordvær gnr/bnr 303/1, 303/2, 303/2/1, 303/27 og 303/173.

Les dokumentet her:

 
Under finner du også lenker til lover og veiledere som gjelder tildeling av adresser:  
 
 
 

Navneforslag sendes til: Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes

Eller på epost til denne adressen: post@senja.kommune.no

Frist settes til: 30. juni 2020