KORONA:

Testing ved mistanke - Fra mandag 21. september har Senja kommune en egen teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Høring: Forskrifter om bruk og orden i havner og farleder

Høring: Forskrifter om bruk og orden i havner og farleder

Utvalg for samfunnsutvikling har i møte 26.08.20 i sak 110/20 og sak 111/20 vedtatt å legge ut flere forskrifter gjeldende kommunenes haver og farleder, til høring. 

Følgende forskrifter legges med dette ut til offentlig ettersyn: 

  • Forskrift om bruk av orden i havner og farleder. Datert 28.07.2020. 
  • Forskrift om havne- og farledsavgifter. Datert 28.07.2020. 
  • Forskrift om betalingssatser for havnetjenester og saksbehandling. Datert 29.07.2020.

Offentlig ettersyn og høring gjennomføres med hjemmel i Forvaltningslovens § 37. Forskriftene er utarbeidet med hjemmel i Havne- og Farledslovens §  36 og farvannsavgiftsforskriften. 

Dokumenter

Dokumenter tilhørende saken finner du i lenkene under: 

Merknader

Eventuelle høringsmerknader sendes til: 

E-post: post@senja.kommune.no

eller til adresse: Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 14.oktober 2020