Høring nytt adressevegnavn i Sandvika - frist 17. mars 2023

Med hjemmel i lov om stadnamn §§ 4, 6 og 8 bes det om innspill til nytt vegadressenavn i Sandvika.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bakgrunnen er henvendelse fra Truls A. Johansen som planlegger oppføring av nybygg for næringsvirksomhet på eiendommene 45/43 og 45/127 mellom innfartsveien og sjøen i Sandvika.

Han ønsker vegnavn til adkomsten fra innfartsveien, og har navneforslaget Hjalmar Johansens vei. 
Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen av navnet.

Kartvedlegg høring adressevegnavn... (PDF, 2 MB)

Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen.
Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Forslag til nytt vegadressenavn sendes til Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes
eller post@senja.kommune.no.

Frist settes til 17. mars 2023.