Høring nytt adressevegnavn - Kuskemoen ved Brygghaugen - frist 24. mars 2023

Med hjemmel i lov om stadnamn §§ 4, 6 og 8 bes det om innspill til nytt adressevegnavn på vegen til Kuskemoen ved Brygghaugen.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bakgrunnen er at det vil by på store utfordringer å tildele eventuelle nye vegadressenummer her, vedrørende eiendommene på gårdsnummer 227.

Det bes om innspill til nytt adressevegnavn, og ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen av navnet.
Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Kartvedlegg høring adressevegnavn... (PDF, 483 kB)

Forslag til nytt adressevegnavn sendes til Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes
eller post@senja.kommune.no.

Frist settes til 24. mars 2023.