Husk å søk om tilskudd på kulturmidler

Kommunen deler hvert år ut midler, støtteordninger og priser til idrett, kultur og frivillig arbeid. Søknader kan leveres fra 1. mars og søknadsfristen er 1. april.

I tillegg deler kommunen ut stipender og priser til både privatpersoner, lag og foreninger innen idrett og kultur.

Hvem kan søke

Frivillige lag og foreninger i kommunen har mulighet til å søke om penger til ulike formål. Dette kan være til idrettsaktiviteter, drift av anlegg, støtte til strømutgifter for lysløyper, drift av grendelag og samfunnshus, eller til aktiviteter for barn og unge.

Hvordan midlene fordeles

Hvert år endres den årlige summen og fordelingen av pengene basert på antall søknader som kommer inn og budsjettet.

Søknadsprosessen

Søknadsfrist er 1. april.

Du kan levere søknader fra 1. mars. Her finner du søknadsskjema for de ulike kategoriene, samt retningslinjer for søknad.

Viktig å merke seg

Å søke i alle kategorier øker ikke sjansen for å få tildelt midler. Vi oppfordrer derfor til å kun søke i kategorier som er relevante for laget eller foreningen.