Hvor bør kommunens nye dagsturhytte plasseres?

Hvor bør kommunens nye dagsturhytte plasseres?

I samarbeid med Midt-Troms friluftsråd ønsker kommunen å sette opp ei dagsturhytte. Nå trenger vi innspill til hvor ei slik hytte bør plasseres i Senja kommune.

I samarbeid med Midt-Troms Friluftsråd planlegges det å settes opp ei dagsturhytte i hver av medlemskommunene, også i Senja. Dagstur-hyttene er et samarbeid mellom Midt-Troms friluftsråd, kommunen og frivillige.

Vi ønsker innspill fra våre innbyggere og frivillige lag og foreninger om hvor hytta bør plasseres. Kommunen ønsker også innspill fra frivillige lag og foreninger som kan tenke seg å ha ansvar for dagsturhytta. 

Hvor kan hytta plasseres?

Slik ser dagsturhytten utDet er ønskelig at dagsturhytta er tilgjengelig for flest mulig. Det er likevel ikke krav til at den må ligge i tilknytning til veg eller være universelt utformet. Hyttas arkitektur tilsier at den bør ligge på et flott utsiktspunkt. 

Friluftsrådet har følgende kriterier som vurderes for plassering:

  • Et lavterskel turmål som er tilgjengelig og i kategorien nærfriluftsliv - nært der folk bor
  • Utsiktspunkt
  • Åpen for alle. Barn, familier, voksne og eldre
  • Plassert i turområde som kan benyttes hele året
  • Kan benytte eksisterende fasiliteter (som parkering, løype)
  • At plasseringen av hytta «spiller på lag» med terrenget, og kan gi naturopplevelser både fra ut- og innsiden
  • Bør stå på fast berg

Hvordan gi innspill?

Det er viktig at forslaget til plassering begrunnes. Når vi har fått innspillene skal det gjøres ei faglig vurdering av alternativer, med bakgrunn i blant annet grunneiertillatelser, grunnforhold og tilgjengelighet.

Kommunen ønsker også å inngå avtale om drift- og vedlikehold, og ønsker innspill fra frivillige lag og foreninger som kan tenke seg å ha ansvar for dagsturhytta.

Gi ditt innspill til kommunen innen 15. mai 2021.

Innspill sendes på e-post til: christine.johansen@senja.kommune.no