Kartlegger private avløpsanlegg

Senja kommune har begynt arbeidet med å kartlegge og følge opp utslipp fra private avløpsanlegg. 

 

Målet er å ha gått gjennom og kartlagt alle anlegg i løpet av 2024, og i 2024 vil vi starte med fysisk tilsyn.

- I forbindelse med fysisk tilsyn, vil kommunen gjennomføre informasjonsmøter i de områdene hvor tilsynet skal gjøres, forteller Inger Andreassen, fagansvarlig landbruk og miljø, Senja kommune.

De første vil bli avholdt våren 2024.

Kan være behov for utbedringer

I etterkant av kartlegging og tilsyn, vil vi sende ut krav om utbedringer der vi finner behov for det, sier hun.     

De fleste anlegg i kommunen er etablert før 1. januar 2007, da dagens krav ble etablert. 

Det betyr at mange anlegg muligens kan få krav om større eller mindre utbedringer.

- Har du et gammelt anlegg og vil være i forkant, ber vi om at du eller entreprenøren kontakter kommunen, slik at anlegget blir etablert forskriftsmessig, sier Inger Andreassen.  Det kan også være behov for å søke om ny utslippstillatelse. 

Bor du i et område hvor det foregår veiarbeid (f.eks. i Kårvika), kan det være lurt å tenke på om du trenger å legge rør gjennom veien nå, selv om anlegget skal oppdateres senere, avslutter hun.

Henvendelse kan gjøres via post@senja.kommune.no.