Klipp av hekker, busker og tre på privat eiendom

Busker og tre på eiendommen din må ikke vokse ut over fortau og vei. Her får du råd om hvordan du kan løse det for å sikre myke trafikanter, og for å hindre trafikkulykker.

Ved kryss og andre steder der sikt er viktig, skal hekk og busker ikke være høyere enn en halv meter, også ved snøfall. Tegning: Statens vegvesen.

Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister.

Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke bli tvunget ut i veibanen på grunn av vegetasjon.

Hekk, busker og tre skal heller ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.

Greiner fra tre over fortau og sykkelfelt må henge minst 4 meter over bakken. Fri høyde over selve veibanen skal være minst 4,7 meter.

Ta en ekstra sjekk

En god huskeregel kan være å ta en ekstra sjekk på at alt er i orden til skolestart eller før snøen kommer og brøytebilene skal ut på veiene.

Tre/hekk langs kjørevei må klippes godt utom asfaltkant, for speil på lastebiler stikker gjerne 30-40 cm ut fra bilsiden. Illustrasjon: Statens vegvesen.