Konstituert rådmann fra 25. april

Rune Hoholm er av Senja kommunestyre konstituert som rådmann, til ny kommunedirektør er på plass.

Kari H. Slaattelid, Senja kommune

Rune Hoholm er kommunalsjef for oppvekst og kultur, og tidligere fungerende rådmann siden 9. april.

Konstituering av Rune Hoholm som rådmann ble vedtatt i Senja kommunestyre 25. april.

Han vil fungere fram til det tidspunkt ny kommunedirektør i Senja kommune tiltrer.

For mer informasjon – ta gjerne kontakt med Rune Hoholm, mobil 913 35 546 eller e-post.