Kreftpoliklinikk

Kreftpoliklinikken finner du på Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms, og tar vare på deg som er kreftsyk eller pårørende av kreftsyke gjennom behandling og oppfølging.

Om tjenesten

Kreftpoliklinikken holder til på Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes. Vi kan hjelpe med blant annet:

  • Gi cellegiftkurer.
  • Gi informasjon og veiledning til deg som er syk og dine pårørende.
  • I samarbeid med hjemmesykepleien og andre, hjelpe med koordinering og tilrettelegging av hverdagen for deg som har pleie- og omsorgsbehov.
  • Følge opp barn av kreftsyke.
  • Ta ansvar for deg og dine hvis du kommer i en livsavsluttende fase, og sikre en verdig død.
  • Samtale med etterlatte.

Kreftpoliklinikken er også for deg som er frisk etter behandling og trenger hjelp med livet etter kreften, og for etterlatte som trenger støtte.

Kontaktinformasjon

Som kreftrammet kan du selv ta kontakt med kreftpoliklinikken.

Du kan også kontakt fastlegen din, hjemmetjenesten i kommunen eller personell på sykehus, som kan sende henvisning.