Kunngjøring av vedtatt planprogram - Kommunedelplan for klima, miljø og energi 2022-2032

Planprogram for Kommunedelplan for klima, miljø og energi ble vedtatt Senja kommunestyre den 15. desember 2022 (KST sak 149/2022).
Kommunedelplan for klima, miljø og energi skal ha søkelys på klima- og energirelaterte tiltak. Planen skal beskrive kommunens klimagassutslipp og peke på mulige tiltak som kan redusere utslipp innenfor kommunens grenser.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Formål med kommunedelplan for klima, miljø og energi

  • bidra til økt kunnskap og bevissthet om kommunens utfordringer og muligheter knyttet til klima, miljø og energi.
  • sette klare mål for reduksjon av klimagassutslipp i kommunen innen 2030.
  • identifisere konkrete tiltak hvordan kommunens egen organisasjon, det politiske miljøet, kommunens næringsliv og innbyggere kan bidra til å redusere klimagassutslipp i kommunen.

Senja kommune ønsker å bidra til reduksjon av klimagassutslippene, både som kommunal myndighet, tjenesteyter, tilrettelegger, innkjøper og eier.
Målet er at Senja skal blir en lavutslippskommune innen 2050. Skal klimagassutslippene i kommunen ned må det skje gjennom en felles innsats fra næringsliv, befolkning og kommune.

Administrativ organisering

Planen skal i stor grad utarbeides av kommunens administrasjon, men det kan være aktuelt å hyre inn ekstern bistand til deloppgaver. Planarbeidet vil bli ledet av plan og utvikling, men de fleste av kommunens øvrige virksomheter vil bli involvert i arbeidet. Dette gjøres for å sikre intern administrativ forankring av planen.

 

Vedtatt planprogram for KDPL for klima, miljø og energi... (PDF, 771 kB)