KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Leiligheter for eldre, funksjonshemmede eller kronisk syke kommer for salg - meld din interesse

Leiligheter for eldre, funksjonshemmede eller kronisk syke kommer for salg - meld din interesse

Når leiligheter i Karoliushaugen borettslag i Sjøgata på Finnsnes snart kommer for salg, har Senja kommune mulighet til å utpeke interessenter med forkjøpsrett.

Leilighetene i Karoliushaugen borettslag skal primært tilgodeses funksjonshemmede og eldres boligbehov i Senja kommune. Personer som på grunn av alder, kronisk sykdom eller funksjonshemming kan bli andelseiere i borettslaget.

Det er andelseierne i borettslaget og deretter de som utpekes av Senja kommune som har forkjøpsrett. Ved interesse må skriftlig søknad sendes til følgende adresse:

Senja kommune v/tildelingsenheten
Postboks 602
9306 Finnsnes

Det kan også melde inn interesse på det elektroniske skjema under: 

Skjema - omsorgsbolig

Frist for å melde interesse er 14. september 2020
For mer informasjon kan tildelingsenheten kontaktes på telefon: 77 88 31 20.