Midlertidig reduksjon i drift

- To nye LIS1-leger startet hos oss 1. mars, og i løpet av en periode på 2 uker starter også tre nye vikarer ved kontoret, forteller Anette Sletten Gulbrandsen, avdelingsleder ved Senjalegen avd. Silsand.

- De helt nye legene har krav på og behov for opplæring og veiledning, noe som gir noen utfordringer når vi drifter på 5 ulike legekontorer, forklarer Anette Sletten Gulbrandsen.

Vi har derfor valgt å trekke inn legene til kontoret på Silsand i stor grad gjeldende hele mars, sier hun.

Anette Sletten Gulbrandsen, avdelingsleder, Senjalegen avd. Silsand.

Dette medfører midlertidig reduksjon i drift av legekontorene tilknyttet Senjalegen avd. Silsand, på Skaland, Stonglandseidet, Gryllefjord og Sifjord.

- Men vi er veldig fornøyde med å få på plass vikarer som kan være over en litt lengre periode, når vi har utfordringer med å rekruttere faste leger, sier avdelingslederen.

Fortsetter visittene på sykehjem

Legene vil fremdeles ha visitt på sykehjemmene i perioden, så tilsynsfunksjonen opprettholdes.

- Vi opprettholder også tilbudet om legeundersøkelse for barn ved helsestasjon, med noen justeringer, sier Anette Sletten Gulbrandsen.

Fastlegetjenester vil betjenes fra kontoret på Silsand, når utekontorene er stengt. 

Senjalegen avd. Silsand planlegger å øke igjen i april, men de forutser at det vil bli noe reduksjon utover våren. 

Fastlegetjenester vil betjenes fra kontoret på Silsand, når utekontorene er stengt.

Til sommeren vil utekontorene være stengt, på samme måte som tidligere år. 

Når utekontorene er stengt, kobles telefonen over til Senjalegen avd. Silsand, som også kan kontaktes direkte på telefon 77 88 30 00.