Midt-Troms samarbeider om rekruttering

Sammen med forsvar og næringsliv, tilbyr kommunene et bredt spekter av jobbmuligheter i regionen vår.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I en kommune er det svært mange ulike jobbmuligheter innenfor helse og omsorg, kultur, skole og oppvekst, tekniske tjenesteområder og administrative stillinger.

Vi har mange spennende jobbmuligheter, som innebærer å levere tjenestetilbud til innbyggerne.

Personalnettverket i Midt-Troms, er et fagnettverk med personalsjefer i de seks Midt-Tromskommunene Målselv, Bardu, Salangen, Dyrøy, Sørreisa og Senja.

Samarbeider med flere aktører

Hensikten med samhandling i personalnettverket, er å sikre kvalitet og kompetanse innen personalforvaltning i kommunene.

I dette arbeidet er også KS -  kommunesektorens interesseorganisasjon -  en sentral samarbeidspartner.

Personalnettverket har god dialog og samhandling med aktører som Studiesenteret Midt-Troms, Trainee Senja, Kommunenes opplæringskontor, næringsaktører/næringsutviklere, utdanningsinstitusjoner og andre relevante aktører, for å finne gode tiltak og løsninger for å rekruttere og beholde medarbeidere i kommunene.

Hva gjør nettverket

De siste par årene har tiltak knyttet til å rekruttere og beholde medarbeidere i kommunale tjenester, hatt spesielt stort fokus.

Blant annet gjennom:

  • deltakelse på karrieredager ved UiT Norges arktiske universitet
  • samhandling med ungdomsskoler og videregående skoler om arbeidslivsdager og praksis/utplassering
  • dialog med Forsvarets personalsjefer omkring muligheter for medflyttere
  • innspill til studietilbydere om behov for utdanningstilbud i regionen
  • forsterket fokus på lærlinger
  • fagnettverk, kompetanse- og karriereutvikling
  • forsøk på felles utlysning av stillinger sammen med Næringshagen i Midt-Troms

Ledige stillinger i regionen

Sammen med forsvar og næringsliv, tilbyr kommunene et bredt spekter av jobbmuligheter i regionen vår.

Med korte avstander mellom kommunene, er det gode muligheter for å bo i en kommune og jobbe i en annen - om det er ønskelig.

Noen av jobbmulighetene i vår region - Karrieredagen Midt-Troms

Ledige stillinger - Senja kommune