Midt-Tromsrådet

Midt-Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kapittel18, og er et samarbeidsorgan som skal arbeide med saker av felles interesse mellom kommunene i regionen. Rådet skal også fremme regionens interesser i region- og rikssammenheng. 

Midt-Tromsregionen består av 7 flotte kommuner: Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Sørreisa og Senja. 

  • Avstandene mellom kommunene er korte, noe som gir mange muligheter knyttet til jobb, bosted, fritid og studier. 
  • Avstanden mellom kommunesentrene varierer fra 15-20 minutter til opp mot 40-60 minutter kjøretid – noe som har gitt mange muligheten til å bo i en kommune, og jobbe i en annen.
  • Kommunene er sentralt plassert mellom Tromsø i nord og Harstad/Narvik i sør. 
  • Regionen har i nordnorsk sammenheng kort reisetid og et veinett som muliggjør dagpendling. I tillegg har regionen flere daglig anløp med hurtigbåt. Ønsker du å fly kan du reise via Bardufoss Lufthavn som har flere avganger daglig, og er i tillegg lett tilgjengelig fra alle kommunene. 
  • Det er med andre ord gode muligheter for å reise rundt om i regionen, samtidig som du enkelt kan komme deg til andre deler av landet.

Samarbeidsområder

Intensjonen med Midt-Tromsrådet, er å fremme saker som vil skape vekst og utvikling i regionen (samfunnsutviklerrollen). 

Samarbeidet skal være et samlende organ og bygger på enstemmighet ved realitetsvedtak, åpenhet, gjensidig tillit og respekt mellom deltakerkommunene. I bunn ligger viljen til samarbeid, læring og utvikling.

Velkommen til Midt-Troms!

Informasjonslenker