Miljøsertifisering av ny Senjabedrift

I kommunestyret den 30. mai `24 fikk IT selskapet “iteam” overrakt beviset fra ordføreren på at de er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette betyr at bedriften har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet, og hjelper dem med kontinuerlig forbedring.

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er et verktøy for å jobbe konkret med bærekraft og grønn omstilling over tid.  

Systematisk og kontinuerlig arbeid

Som Miljøfyrtårn-sertifisert har bedriften både vist at man oppfyller spesifikke miljøkriterier, men virksomheten har også forpliktet seg til å jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner.

Sertifiseringen av bedriften er første trinn i et kontinuerlig arbeid for å jobbe systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene, og bidra til en grønn fremtid.

For å bli sertifisert har bedriften systematisk arbeidet med områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport m.m. Her må de oppfylle grunnleggende felleskriterier og kriterier for sin egen bransje. Resultatet av arbeidet er kontrollert av en ekstern sertifisør. 

Arbeidet i bedriften fortsetter så kontinuerlig. Status på miljøarbeidet skal dokumenteres årlig for å kunne vise til hva man faktisk har oppnådd. For å forbli miljøfyrtårnbedrift må man resertifiseres hvert 3. år. Det langsiktige målet med sertifiseringen er å utvikle enda grønnere bedrifter. 

Fra venstre; Cato Olsen (systemkonsulent), Geir-Inge Sivertsen (ordfører), Hallgeir Torgersen (prosjektleder) og Eirik Alexander Sletten (systemkonsulent) Senja kommune

Om iteam

iteam er et av Norges raskest voksende IT-selskaper med over 35 avdelinger spredt over hele landet. iteam tilbyr global IT til bedriftsmarkedet i Norge. På Finnsnes har de tre ansatte. iteam har tatt en strategisk beslutning om å jobbe langsiktig med bærekraft. De skal gjøre norsk næringsliv mer bærekraftig ved å være en nøkkelspiller inn mot digitalisering og oppgradering av IT-infrastruktur. Ved hjelp av global IT vil de være en viktig bidragsyter til bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn. Deres teknologiske løsninger for havbruksnæringen gjør det mulig å produsere fisk mer bærekraftig og med mindre miljøpåvirkning.