Nærbutikker blir lokale turistkontor

Kommunene Senja og Dyrøy og Visit Senja Region, har inngått et samarbeid med nærbutikker i Senjaregionen om turistinformasjon.

Målet er å styrke servicetilbudet og gi bedre informasjon til besøkende der de ferdes.

Bærekraftig reisemål

Turistinformasjon er et viktig verktøy for besøksforvaltning og styring av trafikk.

Prosjektet som nå er igangsatt, er en del av en større satsing for å skape økt verdiskapning, gi flere besøkende og videreutvikle levende bygdesamfunn.

Satsingen vil også bidra til å styrke destinasjonsarbeidet og utviklingen av Senjaregionen, som et bærekraftig reisemål.

Reis grønt i Senjaregionen - Visit Senja

Nærbutikken er hjertet i bygda

I tillegg styrkes nærbutikkenes rolle som service- og informasjonspunkt.

Nærbutikken er hjertet i bygda, og fungerer både som møteplass og servicepunkt.

Fv. Julie Lauritzsen, daglig leder i Visit Senja Region og Rikke Steiro, næringsrådgiver i Senja kommune.

- Ved å kombinere butikkenes tilgjengelighet med besøkendes informasjonsbehov, skal prosjektet sikre gode opplevelser og positive ringvirkninger for hele regionen, sier Rikke Steiro, næringsrådgiver i Senja kommune.

Nærbutikkene er flotte ambassadører for bygdene og hele Senjaregionen, og er i stadig utvikling for å møte framtidas behov, mener Steiro.

Senja har i år fått sin første døgnåpne og selvbetjente butikk, og flere har lignende planer – til stor glede for både innbyggere og besøkende.

Blir mer synlig for besøkende

Nærbutikken i Fjordgård er en av butikkene på Senja som ønsker delta i samarbeidet.   

- Vi har jo operert som et uformelt infopunkt i mange år før vi ble medlem i Visit Senja Region, men ønsker å få en mer tydelig rolle og markere oss på kartet gjennom dette samarbeidet, sier Pia Larsen, butikksjef i Nærbutikken Fjordgård.

Som infopunkt får vi tilgang på markedsmateriell, som gjør oss mer synlige for de som besøker bygda vår, fortsetter Larsen.

Pia Larsen, Nærbutikken Fjordgård

- Det er turistene som gjør det mulig for oss å holde liv i butikken gjennom hele året, sier hun.

Er i front i Troms

- Samarbeidet mellom nærbutikker, destinasjonsselskap og kommuner, har allerede fått oppmerksomhet nasjonalt, blant annet hos Merkur-programmet og dagligvarebransjen, forteller Ragnvald Storvoll fra Nordavind utvikling i Dyrøy, medlem i Merkur-styret og involvert i oppstarten av samarbeidsprosjektet i fjor.

I hele Norge skjer det nå endringer der butikker får en enda viktigere rolle for service, både for innbyggere og gjester.

Ragnvald Storvoll, Nordavind utvikling

- Senja og Dyrøy er i front i Troms med dette "infohub"-prosjektet. I Nordland har Meløy kommune nettopp åpnet det som kalles et kommunalt servicepunkt, fortsetter Storvoll. Der er tre butikker med på å levere informasjonstjenester.

I vår region er mange flere butikker med, og denne pilotsatsinga tror jeg bare er starten på en ny og bedre måte å utvikle tjenester for innbyggere og turister, sier han.

Fv. Ragnvald Storvoll, Trine Strand og Siri Linaker, Nordavindshagen i Brøstadbotn.

Bidra til økt trafikk

- Visit Senja region har over lengre tid jobbet for at Senjaregionen skal oppnå merket for bærekraftig reisemål, sier Julie Lauritzsen, prosjektleder og daglig leder i Visit Senja Region. 

Nærbutikken Sifjord.

Økt lokal verdiskapning og lønnsomhet for bedriftene, er noen av målene.

"Infohub"-prosjektet vi nå jobber med, er et godt tiltak som på sikt kan bidra til økt trafikk, flere arbeidsplasser og gi et bedre servicetilbud gjennom hele året i bygdene - noe som vi håper lokalbefolkningen også vil ha glede av, mener hun.

Visit Senja Region ønsker å være synlig med informasjon der gjestene befinner seg. Og å utvikle et godt samarbeid med nærbutikkene er et mål, for i mye større grad å lykkes.  

Ass. butikksjef Tina Grande ved Joker Skaland, skal formidle turistinfo etter avtale med kommunen i sommer.

14 knutepunkt mellom tilreisende og lokalbefolkningen

- I bærekraftarbeidet har vi fokus på at et godt sted å bo, er et godt sted å besøke, sier Julia Lauritzen.

Dette prosjektet mener vi bidrar til å gi besøkende et nært og autentisk møte med lokalbefolkningen, fortsetter hun.

Snarkjøp Flakstadvåg.

- Samarbeidet er starten på en spennende utvikling, med økt synlighet og en sterkere tilknytning til alle de unike bygdene vi har i Senjaregionen, avslutter Lauritzsen.

Disse butikkene er med i prosjektet

 • Joker Gibostad
 • Joker Husøy
 • Nærbutikken Fjordgård
 • Snarkjøp Vangsvik
 • Joker Skaland
 • Matkroken Gryllefjord
 • Joker Stonglandseidet
 • Coop Marked Rossfjord
 • Nærbutikken Sifjord
 • Snarkjøp Flakstadvåg
 • Prix Brøstadbotn

I tillegg er det tilgjengelig informasjon hos:

 • Hurtigbåtterminalen, Finnsnes
 • Nordavindshagen i Brøstadbotn – med Sommervert og kafé i juli
 • Visit Senja region, Strandveien Finnsnes – med Sommervert sommeren 2023