Nordic Response 2024

I perioden 3.-24. mars skal tusenvis av norske og allierte soldater trene sammen på å forsvare Norden.

Forsvaret

Den norske militærøvelsen Cold Response har lang historie og finner sted i Nord-Norge hvert annet år. 

Takket være NATO-utvidelsen med Finland og etter hvert Sverige, utvider Forsvaret øvelsen i 2024 til et Nordic Response.

  • Nord-Norge blir det mest aktivitet fra Bjerkvik og indre Troms og videre nordøstover til Alta og Midt-Finnmark. I tillegg blir det stor aktivitet i sjøområdene utenfor Troms og Finnmark.
  • Over 20 000 soldater deltar på øvelsen.
  • Av disse vil cirka 10 000 være på land, og de vil være de mest synlige under øvelsen.
  • Deltakerne kommer fra minst 14 land, men tallene kan endre seg etter hvert som de nærmer seg øvingsstart.
  • Her kan du lese mer om øvelsen.

Informasjon på ulike språk