Ny detaljregulering for Gjøvik industriområde (utvidet) - PLAN ID: 201907

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Utvalg for plan, næring og drift i Tranøy kommune har i møte 13.12.19 fattet vedtak i sak 87/19.

Forslag til detaljregulering Gjøvik industriområde-utvidet med planbeskrivelse og planbestemmelser datert 4.12.19 og plankart datert 11.11.19, og situasjonsplan eksisterende, pågående og framtidig utbygging datert 28.11.19, ROS analyse datert 11.11.19 (Plan ID: Gjøvik industriområde – utvidet -2019-007) legges med dette ut til offentlig ettersyn og planforslaget sendes til høringsinstansene.

Vedtakene er gjort med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-11 for behandling i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-10.

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser til offentlig ettersyn merkes med «plannavn» og sendes til: post@senja.kommune.no eller Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 10. mars 2020

Les dokumentet her: