Ny kommunalsjef helse og omsorg er på plass

Seniorrådgiver i Senja kommune, Bente Johnsen Karlsen, har fått tilbud om og takket ja til stillingen som kommunalsjef for helse og omsorg. Hun begynte i stillingen 16. mai.

- Vi er svært fornøyde med å få Bente inn som ny kommunalsjef for en viktig og utfordrende sektor, sier Hogne Eidissen, rådmann i Senja kommune. Prosessen som ligger til grunn for beslutningen var grundig, og ble gjennomført av eksternt rekrutteringsbyrå.

Det var 13 søkere til stillingen.

Har et godt etablert samarbeid

Bente Johnsen Karlsen har vært konstituert i stillingen siden 22. februar.

Hun har 25 års erfaring fra kommuneadministrasjon, har hatt flere lederstillinger opp igjennom årene – blant annet som kommunalsjef for helse og omsorg i daværende Lenvik kommune i 2015-2020 – og har en master i strategisk ledelse og økonomi ved UiT Norges arktiske universitetet.

- Dette er en krevende stilling, men samtidig utrolig spennende, sier Bente Johnsen Karlsen. Helse- og omsorgssektoren i Senja kommune må være i kontinuerlig utvikling, for å til enhver tid ha evne å tilpasse seg samfunnsendringer og innbyggerbehov.

Det er en stor organisasjon med mange dyktige ledere og ansatte, og vi har et godt etablert samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og engasjerte folkevalgte, poengterer hun.

- Jeg føler meg derfor trygg på at vi i fellesskap skal videreutvikle helse- og omsorgstjenestene våre, til de beste for innbyggerne, sier Bente Johnsen Karlsen, kommunalsjef helse og omsorg.