KORONA:

Testing ved mistanke - Fra mandag 21. september har Senja kommune en egen teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Ny krisepakke for frivilligheten

Ny krisepakke for frivilligheten

Frivillige lag og organisasjoner som har tapt inntekter fordi de måtte avlyse arrangementer og aktivitet på grunn av korona, kan nå søke om penger fra en ny krisepakke. 

Krisepakken gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Det er også tidligere gitt krisepakke til frivillige lag og organisasjoner, men den nye tilskuddsordningen gjelder for et lengre tidsrom, og dekker flere typer av tapte inntekter. 

Hva kan det søkes om? 

  • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangert i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).   

Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.  

  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).  

Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.  

  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler).  
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet. 

For søknad og mer informasjon

Søknadsfristen er 15. september, og søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.  

For mer informasjon og søknadsskjema, se Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider i lenken under: 

Lotteri- og stiftelsestilsynet - krisepakke frivilligheten

Brønnøysundregisteret - Frivillighetsregisteret