Ny lokal forskrift på tilsyns- og feiegebyr på høring - Frist 4. februar

Senja kommune ved Senja Brann- og redning, har utarbeidet forslag til ny lokal forskrift om tilsyns- og feiegebyr.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den lokale forskriften om tilsyns- og feiegebyr, ble godkjent i Senja kommunestyre 15.12.2022, sak142/2022 (PDF, 40 kB), og er nå ute på høring.

Formålet med den nye forskriften, er å sørge for en gebyrinnkreving som harmonerer med forskrift om brannforebygging og sikre en riktigere innkreving som ivaretar kravet til kommunalt selvkostprinsipp.

  • Forskriften erstatter lokal forskrift 19. juni 2008 nr. 886 vedtatt etter gammel sentral forskrift, som opphørte 31.12.2016.
  • Det er lagt vekt på at forskriften skal fungere uavhengig av endringer ved eventuell ny sentral forskrift, slik at overflødige hjemmelshenvisninger er utelatt.
  • Forslaget har inntatt nye bestemmelser som gjeldende forskrift ikke regulerer, og enkelte bestemmelser er ikke videreført.
  • Det er videre lagt vekt at bestemmelsene som videreføres tar hensyn til klart språk.

Høringsfrist for innspill

Høringsfristen for innspill eller kommentarer er 4. februar og kan sendes til Senja kommune: