Nytt vegadressenavn på høring

Nytt vegadressenavn på høring

Med hjemmel i lov om stadnamn §§ 4, 6 og 8 bes det om innspill til nytt vegadressenavn. Frist settes til 7.april 2022.

Bakgrunnen er at det er varslet reguleringsplan for Slåttebakken, der det er planer om  regulering av ca 100 mål til turistanlegg, med hovedfokus på rekreasjon og naturopplevelse.

Dessuten er området pr dato adressert til Torsmoveien, og det er allerede for få adressenummer tilgjengelig (se vedlagte kartfil – Illustrasjon Slåttebakken).

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete , lokale uttalen av navnet.

Forslag vegadressenavn

Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Forslag til nytt vegadressenavn bes sendt til:  post@senja.kommune.no

Frist settes til 7.april 2022.

Kartfil Slåttebakken (PDF, 366 kB)