KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Offentlig ettersyn: Kommunal renovasjonsforskrift. UFS- sak 7/2020.

Offentlig ettersyn: Kommunal renovasjonsforskrift. UFS- sak 7/2020.

Utvalg for samfunnsutvikling (UFS) vedtok i møte den 29.01.20 at følgende utkast til kommunale forskrift legges ut til offentlig ettersyn. 

Forskriften regulerer omfanget av renovasjonsordningen, hvilke rettigheter og plikter som hviler på de ulike aktørene (abonnent, kommune og renovatør) og i tillegg påvirker forvaltningen av kommunens renovasjonsgebyrer.

Fram til ny forskrift vedtas for Senja kommune vil de forskjellige forskriftene fra tidligere Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken fortsatt gjelde for sitt område. Forskriften er hjemlet i forurensningsloven. 

Dokumenter

Dokumenter tilhørende saken finner du i lenkene under: 

Merknader 

Eventuelle høringsmerknader til forskriftene merkes med «Forskriftsnavn» og sendes til: 

E-post: post@senja.kommune.no

eller adresse: Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 1. august 2020