Offentlig ettersyn: Kommunal vinterforskrift etter matrikkelloven. UFS sak 6/2020.

Utvalg for samfunnsutvikling (UFS) vedtok i møte den 29.01.20 at følgende utkast til kommunale forskrift legges ut til offentlig ettersyn.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

På grunn av klimaforholdene i Norge gir Matrikkelforskriften hjemmel til å vedta en lokal «vinterforskrift» for den enkelte kommune.  Vinterforskriften kan bla. inneholde bestemmelser om hvilke tidsrom av året den generelle tidsfristen for gjennomføring av oppmålingsforretninger på 16 uker ikke skal løpe.

De klimatiske forholdene i Senja kommune tilsier at grunnlaget for en slik forskrift er til stede. Mangel på vinterforskrift har oftest en økonomisk konsekvens for kommunen.

Dokumenter

Dokumenter tilhørende saken finner du i lenkene under: 

Merknader 

Eventuelle høringsmerknader til forskriftene merkes med «Forskriftsnavn» og sendes til: 

E-post: post@senja.kommune.no

eller adresse: Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 1. august 2020