Senja kommune

Offentlig ettersyn: Søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 30518 Ørnfjordbotn

Offentlig ettersyn: Søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 30518 Ørnfjordbotn

I henhold til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) av 22.12.2004 §§ 3 og 8, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, legges søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 30518 Ørnfjordbotn ut til offentlig ettersyn. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Søker: NRS Farming AS

Søknaden gjelder: Det søkes om etablering av fôr-flåte sør-øst for anlegget. Flåten vil beslaglegge rundt 887 m² overflateareal og omtrent 0,05 km². Detaljert skredfarevurdering viser at flåtens plassering oppfyller kravene til sikkerhet mot skred iht. TEK 17.

Maksimalt tillat biomasse (MTB) på 1800 tonn for lokaliteten søkes ikke endret.  

Anleggstype: Flytende anlegg.
Anleggets midtpunkt, koordinater: Ørnfjordbotn (Midt punkt i ramme: N bredde 69.29.488/ Ø lengde 17.40.384)

Dokumenter

30518 Ørnfjordbotn
Tittel Publisert Type
03.4.03_Varslingsplakat_-_NRS_farming

10.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03.4.03_Varslingsplakat_-_NRS_farming.pdf
10227017-RIGberg-NOT-001 Skredfare

10.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10227017-RIGberg-NOT-001 Skredfare.pdf
Beredskap 2. Linje - Akutt forurensning

10.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beredskap 2. Linje - Akutt forurensning.pdf
Beredskap 2. Linje - Sykdom og massedød av fisk

10.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beredskap 2. Linje - Sykdom og massedød av fisk.pdf
BKU NRS_Ørnfjordbotn103277-01-001

10.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BKU NRS_Ørnfjordbotn103277-01-001.pdf
NRS Ørnfjordbotn forenklet kartpakke 103084-01-001 (4)

10.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NRS Ørnfjordbotn forenklet kartpakke 103084-01-001 (4).pdf
Dokument «03.1.21 1. Linje - 2. Rømming_mistanke om rømming», ID 2211 - EQS

10.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Dokument «03.1.21 1. Linje - 2. Rømming_mistanke om rømming», ID 2211 - EQS.pdf
Dokument «03.1.23 1.linje - 4. Sykdom og massedød av fisk», ID 2213 - EQS

10.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Dokument «03.1.23 1.linje - 4. Sykdom og massedød av fisk», ID 2213 - EQS.pdf
Oversendelsesbrev fra Troms og Finnmark fylkeskommune

10.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversendelsesbrev fra Troms og Finnmark fylkeskommune.pdf
Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg_1818796

10.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg_1818796.pdf

 

Merknader

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 14.09.21 og sendes på: 

E-post: post@senja.kommune.no

eller til adressen: Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes.

Forespørsler rettes til Senja kommune på telefon: 77 87 10 00, eller e-post: post@senja.kommune.no