Offentlig høring - Fastsetting adgang til jakt og minsteareal på elg i Senja kommune

Senja kommune legger ut forslag  til fastsetting av adgang til jakt og minsteareal på elg, og utvalgets (utvalg for vilt og utmark) innstilling ut til offentliggjøring.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I henhold til viltlovens § 16, hjorteviltforskriften §§ 5 og 6 og forvaltningsloven kapittel VII,  sendes utvalgets innstilling og forslag til minsteareal i Senja kommune, til offentlig høring.

Saken skal behandles i først i utvalg for vilt og utmark, før den endelig fastsettes av Senja kommunestyre. Høringsfrist er innen 15.01.2021.

Uttalelser

Eventuelle uttalelser sendes til Senja kommune på epost til adressen: post@senja.kommune.no

Uttalelser må sendes innen 15.01.2021, og merkes "Minsteareal Senja kommune 2021".

Dokumenter