Offentlig høring - Fastsetting adgang til jakt og minsteareal på elg i Senja kommune

Offentlig høring - Fastsetting adgang til jakt og minsteareal på elg i Senja kommune

Senja kommune legger ut forslag  til fastsetting av adgang til jakt og minsteareal på elg, og utvalgets (utvalg for vilt og utmark) innstilling ut til offentliggjøring.

I henhold til viltlovens § 16, hjorteviltforskriften §§ 5 og 6 og forvaltningsloven kapittel VII,  sendes utvalgets innstilling og forslag til minsteareal i Senja kommune, til offentlig høring.

Saken skal behandles i først i utvalg for vilt og utmark, før den endelig fastsettes av Senja kommunestyre. Høringsfrist er innen 15.01.2021.

Uttalelser

Eventuelle uttalelser sendes til Senja kommune på epost til adressen: post@senja.kommune.no

Uttalelser må sendes innen 15.01.2021, og merkes "Minsteareal Senja kommune 2021".

Dokumenter