Omsorgsberedskap i kriser

Denne uken fornyet kommunen samarbeidsavtalen om omsorgs-beredskap, med Sanitetsforeningene Grasmyr og Vikstranda. 

Dette gjennom Sanitetsforeningens omsorgsberedskap i Senja kommune, og gjelder bistand i forbindelse med større ulykker, kriser og katastrofer.
Fv. Torleif Josefsen, beredskapskoordinator, Tone Edwards, leder for Vikstranda Sanitetsforeningen (Vangsvik), Ann Kristin Hansen, leder for Grasmyr Sanitetsforening og Sanitetsforeningens omsorgsberedskap i Senja kommune og Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune. Alle foto Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

- Vi er takknemlige for det samarbeidet vi har med sanitetsforeningene, sier ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen.

Fra venstre, Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune og Tone Edwards, Vikstrand Sanitetsforening, som skriver under på avtalen.

De to gjenværende sanitetsforeningene vi har i kommunen, gjør en formidabel jobb, sier ordføreren anerkjennende.

Tar vare på folk i kriser

Han viser blant annet til viktige bidrag under koronapandemien og nå i forbindelse med mottak av flere flyktninger enn noen gang i forbindelse med krigen i Ukraina.

- Det er mye arbeid med koordinering, det å ta vare på folk i krise og legge til rette for annet beredskapspersonell som har sine oppgaver. Dette er frivillig innsats, påpeker ordføreren.

- Vi er som poteten, kan brukes til mange ulike oppgaver.

Tone Edwards, Vikstranda Sanitetsforening

Kjapp responstid

- I sanitetsforeningene til sammen i Senja, har vi en omsorgsberedskapsgruppe på 12 og rundt 120 medlemmer i ryggen fordelt i hele kommunen, forteller Ann Kristin Hansen, leder for Sanitetsforeningens omsorgsberedskapsgruppe i Senja kommune.

Vi trår til når det trengs, smiler hun.
Ann Kristin Hansen, Grasmyr Sanitetsforening og leder for Sanitets-foreningens omsorgsberedskap i Senja kommune. 

- Og responstiden er meget kjapp, poengterer Torleif Josefsen, beredskapskoordinator i Senja kommune.

Responstid er viktig for oss, for kriser inntreffer fort - enten det er snøskred som stenger flere veier i Senja og mobildekningen er nede samtidig eller andre sitasjoner som skaper negative ringvirkninger for mange innbyggere flere steder i kommunen,  legger han til. 

Senja kommune takker for godt og viktig samarbeid!

Fra høyre, Torleif Josefsen, beredskapskoordinator i Senja kommune, Tone Edwards, leder i Vikstranda sanitetsforening, Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune og Ann Kristin Hansen, leder Grasmyr sanitetsforening.