Oppdatering på fremdrift for kommuneplanens arealdel (sjø- og landdel)

Senja kommune jobber med utarbeidelse av ny kommuneplanens arealdel (KPA), sjø- og landdel. Planprogrammet ble vedtatt 30. juni 2022. Revisjonen av de gjeldende kommuneplaner krever en omfattende utredningsprosess, noe som har ført til at planprosessen er forsinket i forhold til den opprinnelige framdriftsplanen.

Rådmannen har revidert den opprinnelige framdriftsplanen, og det legges opp til følgende behandlingsrekkefølge:

  • Forslaget til KPA – sjødelen- legges fram i kommunestyremøtet 12. september 2024 med innstillingen at planforslaget legges ut på høring og til offentlig ettersyn.
  • Det første utkastet til KPA – landdelen- legges fram i kommunestyremøtet 12. september 2024 med mål om å orientere kommunestyret om hovedtrekkene i ny landdel for Senja kommune. Samtidig vil kommunestyret få anledning til å gi nærmere føringer, før planforslaget til landdelen legges ut på høring og offentlig ettersyn. 
    Rådmannen sikter på at KPA – landdelen – legges ut på høring og offentlig ettersyn i kommunestyremøtet 7. november 2024.